Anunț titular Amenajament Comuna Șiștarovăț

COMUNA ȘIȘTAROVĂȚ (sediul în loc. Șiștarovăț, str. Principală, nr. 116, jud. Arad) titular al planului „AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ APARȚINÂND COMUNEI ȘIȘTAROVĂȚ, JUDEȚUL ARAD, ORGANIZAT ÎN UP II PĂDUREA COMUNALĂ ȘIȘTORAVĂȚ”, cu suprafața de 224,2 ha, cu administratorul fondului forestier (asigurarea de servicii silvice), de către Ocolul Silvic Lipova cu sediul în loc. Lipova, str. Făgetului, nr. 13, jud. Arad, aduce la cunoștiința publicului decizia etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004 și H.G. nr. 236 /2023: planul nu necesită evaluare de mediu și va fi adoptat fără aviz. Comentarii și propuneri justificate de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, Splaiul Mureș, FN, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunț.

Sari la conținut